Održavanje i ispitivanje S uređaja i instalacija tijekom godine dana

Energo d.o.o. Rijeka pokrenuo je postupak jednostavne nabave za predmet: Održavanje i ispitivanje S uređaja i instalacija tijekom godine dana, Ev.br. 47/22.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 8. rujan 2022. do 11:30.

47_22_DoN_konačno

47_22_Troškovnik

47_22_Odluka

47_22_Zapisnik