Nabava original tonera tijekom godine dana

Energo d.o.o. Rijeka pokrenuo je postupak jednostavne nabave za predmet: Nabava original tonera tijekom godine dana, Ev.br.42-22.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 07. rujan 2022. godine do 10:30 sati.

42_22_DoN

42_22_Troškovnik

42_22_Odluka_toneri