Nabava prirodnog plina za nadoknadu gubitaka u distribucijskom sustavu za rujan 2022.

Energo d.o.o. Rijeka pokrenuo je postupak jednostavne nabave za predmet: Nabava prirodnog plina za nadoknadu gubitaka u distribucijskom sustavu za rujan 2022., Ev.br.46-22

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 31. kolovoz 2022. godine do 12:00 sati.

Dokumentacija_Nabava-za-nadoknadu-gubitaka_rujan 2022_20220822

Troskovnik-i-ponudbeni-list_rujan 2022_20220722