Mogući povremeni prekidi isporuke plina

Obavještavamo korisnike prirodnog plina na sljedećim adresama:

  • Braće Fućak 3, 4, 5/A, 5/B, 5/C, 5/D, 7, 15 i 17
  • Bože Vidasa 6
  • Petra Jurčića 12

da su u četvrtak, 1. rujna 2022. godine, tijekom dana, mogući povremeni prekidi u isporuci prirodnog plina zbog radova na plinovodu. Po završetku radova nastavit će se neometana isporuka plina.

Zahvaljujemo korisnicima na razumijevanju.