Poštanske usluge

Energo d.o.o. Rijeka pokrenuo je postupak jednostavne nabave za predmet: Poštanske usluge, Ev.br. 20/23.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 10. ožujak 2023. godine do 10:30 sati.

20_23_DoN

20_23_ Troškovnik

20_23_Ponudbeni list

20_23_Odluka_i_zapisnik