Poštanske usluge tijekom godine dana

Energo d.o.o. Rijeka pokrenuo je postupak jednostavne nabave za predmet: Poštanske usluge tijekom godine dana, Ev.br. 20/24.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 20. ožujka 2024. godine do 10:00 sati.

20_24_ DoN

20_24_ Troškovnik

20_24_Ponudbeni list

20_24_Odluka

20_24_Zapisnik