Usluga provođenja mjera dezinsekcije, deratizacije i dezinfekcije tijekom 12 mjeseci

Energo d.o.o. Rijeka pokrenuo je postupak jednostavne nabave za predmet: Usluge provođenja mjera dezinsekcije, deratizacije i dezinfekcije tijekom 12 mjeseci, Ev.br. 21-24.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 22. ožujka 2024. godine do 10:00 sati.

21_24_DoN_konačno

21_24_Troškovnik