Nabava original tonera tijekom godine dana

Energo d.o.o. Rijeka pokrenuo je postupak jednostavne nabave za predmet: Nabava original tonera tijekom godine dana, Ev.br. 43/23.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 05. rujan 2023.g. do 10:00 sati.

43_23_DoN

43_23_Troškovnik

43_23_Odluka_i_zapisnik