Nabava računala s pripadajućom opremom

Energo d.o.o. Rijeka pokrenuo je postupak jednostavne nabave za predmet: Nabava računala s pripadajućom opremom, Ev.br. 39-23.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 29.lipanj 2023.g. do 10:00 sati.

39_23_Poziv na dostavu ponuda

39_23_Prilog 2.1. Troškovnik_grupa 1

39_23_Prilog 2.2. Troškovnik_grupa 2

39_23_Prilog 3.1. Tehnička specifikacija_grupa 1

39_23_Prilog 3.2. Tehnička specifikacija_grupa 2

39_23_Odluka

39_23_Zapisnik