Probni rad novog postrojenja u toplani Malonji

U sklopu projekta „Obnova toplinarstva grada Rijeke“ u srijedu, 21. lipnja 2023. godine, započet će probni rad novog toplinskog postrojenja u toplani Malonji.

Iako se očekuje neometana isporuka potrošne tople vode, moguće je da će povremeno dolaziti do kraćih prekida u isporuci. Probni rad toplane trajat će do kraja lipnja.

Korisnicima zahvaljujemo na razumijevanju.