Nabava uredskog materijala tijekom 2024. godine

Energo d.o.o. Rijeka pokrenuo je postupak jednostavne nabave za predmet: Nabava uredskog materijala tijekom 2024. godine, Ev.br. 05/24.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 01. veljače 2024. godine do 10:30 sati.

05_24_DoN

05_24_Troškovnik

05_24_Ponudbeni list

05_24_Odluka

05_24_Zapisnik