Nabava obične i tabletirane soli za depuraciju tijekom 2024. godine

Energo d.o.o. Rijeka pokrenuo je postupak jednostavne nabave za predmet: Nabava obične i tabletirane soli za depuraciju tijekom 2024. godine, Ev.br. 03/24.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 31. siječanj 2024. godine do 10:00 sati.

03_24_DoN_Nabava obične i tabletirane soli za depuraciju

03_24_Troškovnik

03_24_Odluka

03_24_Zapisnik