Inspekcijsko ispitivanje korektora

Energo d.o.o. Rijeka pokrenuo je postupak jednostavne nabave za predmet: Inspekcijsko ispitivanje korektora, Ev.br. 14/24.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 12. veljače 2024. godine do 11:30 sati.

14_24_DoN

14_24_Troškovnik_inspekcijsko ispitivanje korektora

14_24_Ponudbeni list