Zašto razdjelnik ne mjeri u kWh?

Razdjelnici topline mjere razliku temperature s kojom orgjevno tijelo grije prostor i temperature s kojom prostor grije ogrjevno tijelo (Δt), u jedinici impuls. U stambenim zgradama u kojima je sustav centralnog grijanja proveden kroz vertikale koje prolaze kroz stanove, nemoguće je mjeriti potrošnju pojedinog stana na jednom mjestu bez rekonstrukcije sustava grijanja i ugradnje individualnih mjerila toplinske energije.

Više 

Emitira li razdjelnik zračenje i može li biti štetan za ljudsko zdravlje?

Razdjelnik je potpuno siguran uređaj. Mobilni telefoni emitiraju 3.000-5.000 mW, bežični internet emitira 20-50 mW, a razdjelnik emitira 0,01 mW zračenja što je vrlo mala vrijednost. Pojedini proizvođači rade razdjelnike koji samo 4 puta u 24 sata emitiraju tako malo zračenje, ostalo vrijeme su u spavanju. Sama emisija traje nekoliko desetinki sekundi, koliko je razdjelniku potrebno da izmjerenu vrijednost pošalje sakupljaču signala.

Više 

Jesu li uštede moguće za sve stanove?

U praksi su zabilježene uštede na razini zgrade u svim zgradama u Hrvatskoj i Europi, i to u prosjeku od 10% do 30%. Pod pojmom „ušteda“ podrazumijeva se smanjenje ukupne potrošnje toplinske energije na glavnom mjerilu toplinske energije ugrađenom u podstanici zgrade u sezoni nakon ugradnje razdjelnika i termostatskih setova, u odnosu na sezonu prije ugradnje, svedeno na jednake temperaturne uvjete.

Više 

Kako se obračunava potrošnja stanarima koji nisu ugradili razdjelnike u svoje stanove?

Pravilnikom o načinu raspodjele potrošnje toplinske energije i Izmjenama i dopunama Pravilnika definiran je korektivni faktor koji iznosi 2 ili više (ukoliko tako odluče suvlasnici). Prema njemu stanovi na zajedničkom mjerilu toplinske energije, koji prilikom ugradnje sustava razdjelnika topline nisu ugradili razdjelnike topline, u konačnici sudjeluju sa 2 ili više puta većom površinom stana u raspodjeli isporučene toplinske energije (ukoliko tako odluče suvlasnici).

Više 

Kako se grijati, a uštedjeti?

  • Najveći gubitak topline nastaje nekontroliranim provjetravanjem prostorija. Prije provjetravanja obavezno postaviti termostatski ventil na 0, sačekati da se radijator ohladi. Otvoriti prozore, efikasno trajanje vremena provjetravanja je oko 5 minuta. Zatvoriti prozore, sačekati da se zrak u prostoriji izmješa, otvoriti termostatski ventil na željeni položaj.

Više 

Što točno rade tvrtke „razdjeljivači“, a što Energo d.o.o.? Koje su obveze suvlasnika, ovlaštenog predstavnika suvlasnika, tvrtki koje očitavaju uređaje i raspodjeljuju ukupno isporučenu toplinsku energiju za zagrijavanje prostora?

Posao koji obavljaju tvrtke koje rade raspodjelu ukupno isporučene toplinske energije za zagrijavanje prostora definiran je Ugovorom koji je potpisan između stambene zgrade (u ime svih suvlasnika potpisuje ga ovlašteni predstavnik suvlasnika) i navedene tvrtke. Posao tih tvrtki jest očitanje impulsa svih ugrađenih razdjelnika unutar stambene zgrade i raspodjela ukupno isporučene toplinske energije na zajedničkom mjerilu toplinske energije.

Više