Što točno rade tvrtke „razdjeljivači“, a što Energo d.o.o.? Koje su obveze suvlasnika, ovlaštenog predstavnika suvlasnika, tvrtki koje očitavaju uređaje i raspodjeljuju ukupno isporučenu toplinsku energiju za zagrijavanje prostora?

Posao koji obavljaju tvrtke koje rade raspodjelu ukupno isporučene toplinske energije za zagrijavanje prostora definiran je Ugovorom koji je potpisan između stambene zgrade (u ime svih suvlasnika potpisuje ga ovlašteni predstavnik suvlasnika) i navedene tvrtke. Posao tih tvrtki jest očitanje impulsa svih ugrađenih razdjelnika unutar stambene zgrade i raspodjela ukupno isporučene toplinske energije na zajedničkom mjerilu toplinske energije.

Očitavanje mjerila toplinske energije i obračun ukupno isporučene toplinske energije na zajedničkom mjerilu toplinske energije obavlja Energo d.o.o.. Energo šalje tvrtkama koje rade raspodjelu ukupnu potrošnju sa zajedničkih mjerila toplinske energije onih zgrada koje su u sustavu raspodjele svake od takvih tvrtki. Nakon što tvrtke odrade posao raspodjele ukupno isporučene toplinske energije i odrede potrošnju u kWh svake samostalne uporabne cjeline, dostavljaju nam te podatke u unaprijed dogovorenom elektroničkom formatu. Energo d.o.o. prosljeđuje tu datoteku u tvrtku RiStan, gdje se vrši obračun isporučene toplinske energije i odakle se šalju računi za objedinjenu naplatu troškova stanovanja za sve korisnike u gradu Rijeci.

Obračun isporučene energije za potrošnu toplu vodu vrši se prema podacima dostavljenima od strane ovlaštenog predstavnika suvlasnika koji sadrže podatke o ukupnoj količini potrošene tople vode (stanje glavnog vodomjera) i podatke o individualnim utrošcima svake samostalne uporabne cjeline (individualni vodomjeri po stanovima, ukoliko su ugrađeni).

Tvrtke koje trenutno vrše očitanja impulsa sa razdjelnika i raspodjelu isporučene toplinske energije za zagrijavanje prostora, a ugovorno su vezane za zgrade koje se nalaze na sustavu distribucije toplinske energije Energa d.o.o. jesu:

  • Brunata d.o.o.
  • Ti-San d.o.o.
  • Tehprojektoprema d.o.o.
  • Tomsan d.o.o.
  • Con-Testor d.o.o.

Raspodjelu ukupno isporučene toplinske energije na stambenim zgradama koje još uvijek nemaju ugrađene uređaje za lokalnu razdiobu vrši Energo d.o.o.