Koliko često se moraju kontrolirati dimnjaci?

Dimnjaci se čiste najmanje jedanput godišnje, što ovisi o tipu dimnjaka i vrsti plinskih aparata i uređaja. Za detaljnije informacije potrebno je kontaktirati ovlaštenog područnog dimnjačara koji je dužan vršiti te kontrole.

Više