Tko je moj područni dimnjačar?

Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova:

  • Grad Rijeka: Dimnjačar d.o.o., Vodovodna 37, Rijeka, 213-604
  • Općina Viškovo: MLD Usluge d.o.o., Pavla Kvakana 35/A, Đelekovec, 098/942-8867
  • Grad Bakar: D.I.M.Š.O. d.o.o., Mavrinci 24/5, Čavle, 250-366, 091/125-0366
  • Općine Čavle i Kostrena, Grad Kraljevica: KAMINO – obrt za dimnjačarske usluge, Lipa 2/E, Rijeka, 091/952-2829