Tko obavlja ispitivanje unutarnjih plinskih instalacija?

Ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti postojećih unutarnjih plinskih instalacija obavlja ovlašteni plinoinstalater. Korisnik je dužan omogućiti nesmetano ispitivanje plinske instalacije u cilju dobivanja ispitnog izvještaja.

Za potrebe izrade ispitnog izvještaja korisnik treba prikupiti dokaze o održavanju u ispravnom stanju plinskih aparata i uređaja ili otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova odnosno nalaze pri kontroli njihove ispravnosti od strane servisera i/ili dimnjačara.

Visina troškova ispitivanja utvrđena je važećim cjenikom (samo za Energo).