Zašto je potrebno ispitivati unutarnje plinske instalacije?

Plinska instalacija zbog vlasničkih odnosa unutar objekta nije pod izravnim nadzorom distributera plina, osim plinomjera i regulatora o čijem se održavanju, baždarenju i zamjeni brine distributer.

Zbog toga ispravnost funkcioniranja unutarnje plinske instalacije ovisi isključivo o savjesnosti vlasnika, posebno nakon duže uporabe. Radi omogućavanja sigurnog rada plinske instalacije i učinkovitog rada plinskih uređaja, vlasnik je u obvezi u propisanom roku od ovlaštenih osoba zatražiti kontrolu ispravnosti vodova, zapornih organa i trošila, pritom usko surađujući s distributerom.