Nisam zadovoljan temperaturom u svome stanu, tj. čini mi se da jedan od radijatora u stanu ne radi. Kome se mogu obratiti?

U ovakvoj situaciji potrebno se obratiti ovlaštenom predstavniku suvlasnika zgrade, a zatim i ovlaštenom serviseru koji će utvrditi u čemu je problem.