Što učiniti u slučaju puknuća cijevi u zgradi koja je u sustavu toplinske energije?

U slučaju puknuća cijevi potrebno je obratiti se ovlaštenom serviseru s kojim je zgrada sklopila ugovor. Ukoliko ne znate tko je vaš ovlašteni serviser, obratite se svome ovlaštenom predstavniku suvlasnika zgrade – on je u ime svih suvlasnika potpisao ugovor sa serviserom te bi morao imati njegov kontakt.