Koliko često se moraju kontrolirati dimnjaci?

Dimnjaci se čiste najmanje jedanput godišnje, što ovisi o tipu dimnjaka i vrsti plinskih aparata i uređaja. Za detaljnije informacije potrebno je kontaktirati ovlaštenog područnog dimnjačara koji je dužan vršiti te kontrole.

Više 

Koja je razlika između kalorimetra i razdjelnika?

Kalorimetar je uređaj koji je jedino ovlašteno mjerilo toplinske energije u prometu roba i usluga te mjeri u mjernim jedinicama kWh, tj. MWh. Ugrađuje se  u novim zgradama koje imaju centralni sustav grijanja razveden na horizontalnoj osnovi s vlastitim dovodom topline i jednim mjernim mjestom za svaku samostalnu uporabnu cjelinu.

Više 

Zašto razdjelnik ne mjeri u kWh?

Razdjelnici topline mjere razliku temperature s kojom orgjevno tijelo grije prostor i temperature s kojom prostor grije ogrjevno tijelo (Δt), u jedinici impuls. U stambenim zgradama u kojima je sustav centralnog grijanja proveden kroz vertikale koje prolaze kroz stanove, nemoguće je mjeriti potrošnju pojedinog stana na jednom mjestu bez rekonstrukcije sustava grijanja i ugradnje individualnih mjerila toplinske energije.

Više