Smanjenje cijene toplinske energije

Poštovani korisnici toplinske energije,

obavještavamo Vas da je u petak, 23. listopada 2015. godine, u Salonu Grada Rijeke održana konferencija za medije na temu toplinske energije, na kojoj je najavljeno smanjenje cijene za isporučenu toplinsku energiju. Nova cijena za isporučenu toplinsku energiju koja stupa na snagu s 01. studenim 2015 godine iznosi 0,43 kn/kWh + PDV (cjenik u nastavku).

Više 

Obračun toplinske energije za mjesec listopad 2015. godine

Poštovani korisnici toplinske energije, obavještavamo Vas da će obračun za toplinsku energiju za mjesec listopad 2015. godine sadržavati isključivo obračunatu isporučenu toplinsku energiju koja se odnosi na pripremu potrošne tople vode u stambenim zgradama spojenim na sustav distribucije Energa d.o.o., uz fiksni dio troškova za isporučenu toplinsku energiju i naknadu za usluge kupca.

Više