Obavijest o privremenom prekidu isporuke plina u Starom gradu

Prilikom oštećenja plinske cijevi u Starom gradu, u ulicama Užarska, Trg pul Vele crikve i dio Ul. Janeza Trdine došlo je do prekida isporuke plina. Prema informacijama dobivenima s terena, uslijed radova ugradnje mjerne opreme za Kosi toranj koje izvodi tvrtka Rijekaprojekt – geotehnička istraživanja d.o.o., probijena je plinska cijev na dubini od pola metara. Spomenuta tvrtka je, u skladu s urisom plinskih instalacija i nastavno na dogovor s Energom, bušenje trebala izvršiti na lokaciji udaljenoj otprilike 2 m, pri čemu bi se izbjegle plinske cijevi te ne bi došlo do nikakvog oštećenja. O promjeni lokacije bušenja i njenim razlozima Energo nije bio obaviješten. Odmah po primitku informacije o nastalom oštećenju, Energo je angažirao građevinare te se krenulo u otkop, nakon kojega će biti poznato o kojem stupnju oštećenja se radi te kada se može očekivati ponovna uspostava isporuke plina.

Zahvaljujemo građanima na razumijevanju.