Niža cijena grijanja – Energo među najjeftinijima u Hrvatskoj

U utorak, 18. listopada 2016. godine, održana je tiskovna konferencija u Salonu Grada Rijeke, na kojoj su gradonačelnik Grada Rijeke Vojko Obersnel i direktor Energa Sanjin Kirigin najavili dobre vijesti za korisnike toplinske energije u Rijeci. Ponovno je smanjena cijena grijanja te je od 1. listopada 2016. godine Energo među najjeftinijima po cijeni toplinske energije, ukoliko se izuzmu sustavi HEP-Toplinarstva (koji zbog drugačijeg oblika funkcioniranja nisu usporedivi).

Nova cijena snage iznosit će 18,50 kn/kW, a energije 0,35 kn/kWh, što će umanjiti račune korisnika za prosječno 5%.

Nove cijene rezultat su ulaganja u obnovu mreže, pri čemu posebno vrijedi istaknuti investicije u obnovu sustava toplinske energije koje su realizirane prošle godine u naselju Vojak, čime su smanjeni troškovi održavanja mreže, a promjenama cijena doprinijela je i temeljita reorganizacija unutar tvrtke te smanjenje cijene energenata na tržištu.

Ovo je nastavak aktivnosti koje su u posljednjih nešto više od godinu dana provođene u sklopu kampanje „Pravična tarifa – zadovoljan korisnik“. Osim nastojanja u području smanjenja cijena, kampanja je također uključivala i kontinuirani rad na komunikaciji s korisnicima, njihovom informiranju i edukaciji, zajedničkom rješavanju individualnih problema, održavanju socijalne osjetljivosti te povećanju transparentnosti poslovanja tvrtke. U brojkama, rezultat kampanje je smanjenje cijene energije s 0,50 kn/kWh, kolika je bila u prosincu 2014. godine, na današnjih 0,35 kn/kWh (smanjenje od oko 30%) te smanjenje cijene snage. Time je ukupan iznos računa za toplinsku energiju smanjen za oko 20%.

Na kraju, među novim koracima koje je potrebno učiniti u budućnosti, najvažnije je smanjenje broja toplana u sustavu, ali uz pomoć EU fondova i ostalih načina financiranja, tako da trošak investicije ne poveća račune korisnika.