Natječaj – poziv na dostavu ponuda

Sukladno Ugovoru o kreditu između Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Energa d.o.o. namjerava se iskoristiti dio sredstava za obnovu postojećeg sustava toplinske energije u Rijeci, a sve prema Pozivu na dostavu ponuda u nastavku: 

Međunarodni Poziv na dostavu ponuda također je objavljen na mrežnim stranicama Europske banke za obnovu i razvoj na sljedećem linku: http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-161118a.html