Mogući prekidi u isporuci tople vode – toplana PO-48

Obavještavamo korisnike toplinske energije priključene na toplanu PO-48 da su u ponedjeljak, 7. svibnja 2018. godine, zbog radova na termotehničkim postrojenjima, mogući povremeni prekidi u isporuci toplinske energije za zagrijavanje tople vode za objekte na sljedećim adresama:

Više 

Mogući prekid isporuke tople vode – Rastočine

Obavještavamo korisnike toplinske energije u naselju Rastočine da su u petak, 4. svibnja 2018. godine, zbog radova na termotehničkim postrojenjima, mogući povremeni prekidi u isporuci toplinske energije za zagrijavanje tople vode za objekte na adresama Rastočine Š5, Š6 i Š7.

Više 

Obavijest o nastavku radova na obnovi toplovoda u naselju Škurinje

U sklopu projekta cjelokupne obnove sustava distribucije toplinske energije u gradu Rijeci, u srijedu, 25. travnja 2018. godine, nastavljaju se radovi na zamjeni toplovoda na distribucijskom sustavu toplane Škurinje.

Radovi se izvode u nekoliko faza, a njima će biti obuhvaćeni objekti u sljedećim ulicama: Rastočine, Lukačićeve stube, Tizianova, Ulica I. maja i Jelićeva ulica.

Od ove srijede, 25. travnja, radovima će biti obuhvaćeni objekti na adresi Tizianova, k.br. 35, 37 i 39, Prvog maja k.br. 48, 50,52 i 58.

Više 

Podsjetnik o isporuci tople vode tijekom ljetnog režima rada toplana

Podsjećamo korisnike toplinske energije da su toplane koje su tijekom ogrjevne sezone radile u 24-satnom režimu (toplane Vojak, Gornja Vežica, Škurinje, Kozala i Zamet) s prestankom sezone grijanja prešle u 16-satni režim rada (od 6:00 do 22:00 sati), što se odnosi i na opskrbu toplom vodom.

Više 

Privremeni prekid isporuke plina – ulica Bok

Obavještavamo korisnike prirodnog plina u ulici Bok (kućni brojevi 2A, 2B, 13, 16A i 16B) na Drenovi u Rijeci da će u petak, 23. ožujka 2018. godine, u vremenu od 09:00 do 12:00 sati, isporuka plina biti privremeno obustavljena zbog radova na izgradnji plinovoda u ulicama Bok i Drenovski put.

Više