Privremeni prekid isporuke plina – Cambierieva, dio N. Tesle

Obavještavamo korisnike da je u Cambierievoj ulici i dijelu ulice Nikole Tesle došlo do oštećenja plinovoda te je isporuka plina privremeno obustavljena.

Ekipa na terenu radi na sanaciji oštećenja te će se po završetku radova uspostaviti neometana isporuka plina.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Obavijest za korisnike plina kategorije kućanstvo

Nastavno na odluku HERA-e od petka, 23. rujna 2022., kojom je određeno da je Energo u obvezi prikupiti i obraditi zahtjeve korisnika plina kategorije kućanstvo za prelazak na korištenje javne usluge, molimo sve korisnike plina iz navedene kategorije koji žele Energo zamijeniti opskrbljivačem u obvezi javne usluge (GPZ-Opskrba d.o.o.), da nas kontaktiraju na jedan od sljedećih načina:

Više 

Nova odluka HERA-e o promjeni opskrbljivača

U petak, 23. rujna 2022. godine, Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je donijela Odluku koja se odnosi na korisnike kategorije kućanstvo, koji u ovom trenutku imaju sklopljen ugovor za opskrbu plinom s Energom.

Više 

Nabava prirodnog plina za nadoknadu gubitaka u distribucijskom sustavu za listopad 2022.

Energo d.o.o. Rijeka pokrenuo je postupak jednostavne nabave za predmet: Nabava prirodnog plina za nadoknadu gubitaka u distribucijskom sustavu za listopad 2022., Ev.br.48-22

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 26. rujan 2022. godine do 15:00 sati.

48_22_Dokumentacija_Nabava-za-nadoknadu-gubitaka_listopad 2022

48_22_Troskovnik-i-ponudbeni-list_listopad 2022

Privremeni prekid isporuke plina – Braće Fućak 4

Obavještavamo korisnike prirodnog plina na adresi Braće Fućak 4 da će danas, 7. rujna 2022. godine (srijeda), u prijepodnevnim satima, isporuka prirodnog plina biti u privremenom prekidu zbog radova na plinovodu. Po završetku radova nastavit će se neometana isporuka plina.

Više