Nastavak rekonstrukcije toplovoda na Zametu

U četvrtak 26. listopada 2023. godine, započinje 2. faza radova na zamjeni postojećeg toplovoda na Zametu. Zahvati se izvode u zoni parkinga između nebodera u Ulici Petra Jurčića k.br.6. i nebodera u Ulici Petra Jurčića k.br.4.

Kako bi se osigurala neometana opskrba grijanjem i toplom vodom, navedeni objekti bit će spojeni na mobilne kotlovnice. Rekonstrukcija sustava za distribuciju toplinske energije uključuje građevinske i strojarske radove na ugradnji novog toplovoda po trasi postojećeg,  a planirani rok završetka radova na ovoj dionici je sredina prosinca 2023. godine.

Navedeni zahvati provode se u sklopu projekta „Obnova toplinarstva grada Rijeke“ kojim se obnavlja 7,9 km toplovoda te gradi novih 2,5 km spojnih toplovoda. Primarna toplana za proizvodnju toplinske energije u jedinstvenom sustavu „Zapad“ postaje toplana Malonji, koja se povezuje s toplanama Zamet i Krnjevo. Zamjenom starih toplovoda novima osigurava se kvalitetnija isporuka energije i smanjenje transportnih gubitaka, čime se dugoročno omogućuje stabilnost opskrbe toplinskom energijom.

Sve dodatne informacije o projektu građani mogu saznati na mrežnim stranicama Energa te na službenim stranicama projekta www.energotoplinarstvo.com.

Građanima zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju.