Nabava čeličnih, pocinčanih i Cu cijevi tijekom godine dana

Energo d.o.o. Rijeka pokrenuo je postupak jednostavne nabave za predmet: Nabava čeličnih, pocinčanih i Cu cijevi tijekom godine dana, Ev.br. 47/21.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 25. svibnja 2021. godine do 10:00 sati.

47_21_DoN

Troškovnik_cijevi_2021 

47_21_Odluka_o_poništenju