Izmjena načina obračuna i naplate isporučenog plina primjenom gornje ogrjevne vrijednosti – Hg

S ciljem usklađivanja sa praksom u zemljama članicama EU vezano uz obračun isporučene energije plina mijenjaju se uvjeti obračuna, a time i naplate isporučenog plina. Prilikom obračuna plina, umjesto do sada korištene donje ogrjevne vrijednosti plina Hd (engl. Net Calorific Value of gas – NCV) od 1. listopada 2022. počinje se primjenjivati gornja ogrjevna vrijednost plina Hg (engl. Gross Calorific Value of gas – GCV). Obračun plina korištenjem gornje ogrjevne vrijednosti Hg dovesti će do pojednostavljenja postupka trgovine plinom i zakupa kapaciteta, omogućavanja jednostavnije integracije Republike Hrvatske u regionalno tržište plina, kao i smanjenje mogućnosti pogrešaka kod preračunavanja energije plina.

U razdoblju do 30. rujna 2022., energija isporučenog plina utvrđivala se kao umnožak količine plina (m³) i iznosa donje ogrjevne vrijednosti Hd (kWh/m³), odnosno obračun i naplata plina krajnjim kupcima vršio se primjenom donje ogrjevne vrijednosti plina Hd. Od 1. listopada 2022. počinje obračun i naplata isporučenog plina primjenom gornje ogrjevne vrijednosti Hg. Od operatora distribucijskih sustava novi način obračuna zahtijeva utvrđivanje energije isporučenog plina na temelju gornje ogrjevne vrijednosti Hg, uz primjenu faktora korekcije (0,9476) za preračunavanje obujma plina pri standardnim uvjetima (apsolutni tlak plina 1,01325 bar i temperatura plina 15°C) na obujam plina pri normalnim uvjetima (apsolutni tlak plina 1,01325 bar i temperatura plina 0°C).

Predmetni način obračuna u skladu je sa Odlukama Hrvatske energetske regulatorne agencije iz rujna 2021 godine, navedenim u Izmjenama i dopunama Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN 100/21) i Izmjenama i dopunama Općih uvjeta opskrbe plinom (NN 100/21).