Privremeni prekid isporuke plina – Cambierieva, dio N. Tesle

Obavještavamo korisnike da je u Cambierievoj ulici i dijelu ulice Nikole Tesle došlo do oštećenja plinovoda te je isporuka plina privremeno obustavljena.

Ekipa na terenu radi na sanaciji oštećenja te će se po završetku radova uspostaviti neometana isporuka plina.

Zahvaljujemo na razumijevanju.