Nova odluka HERA-e o promjeni opskrbljivača

U petak, 23. rujna 2022. godine, Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je donijela Odluku koja se odnosi na korisnike kategorije kućanstvo, koji u ovom trenutku imaju sklopljen ugovor za opskrbu plinom s Energom. Ovom odlukom je definirano na koji će način kupci moći promijeniti opskrbljivača i postati korisnici opskrbe u obvezi javne usluge Gradske plinare Zagreb – Opskrba, kako bi ostvarili pravo na manju cijenu plina do 31. ožujka 2023. godine. Također je određeno da će tu promjenu provesti Energo d.o.o. kojem se korisnici koji žele promijeniti opskrbljivača moraju javiti prije 1. listopada 2022. godine. Sve operativne detalje o načinu prijave i provedbe promjene objavit ćemo na našim web stranicama i putem javnih glasila u ponedjeljak, 26. rujna 2022. godine, tijekom jutarnjih sati.