Hitne intervencije popravaka toplovodnih sustava tijekom 2022. godine

Energo d.o.o. Rijeka pokrenuo je postupak jednostavne nabave za predmet: Hitne intervencije popravaka toplovodnih sustava tijekom 2022. godine , Ev.br. 11-22.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 19. siječanj 2022. godine do 10:30 sati.

11_22_DoN_Hitne_intervencije_popravaka_toplovodnih_sustava

11_22_Troškovnik_Hitne intervencije

11_22_Odluka

11_22_Zapisnik