Nabava jednokratnih zaštitnih sredstava i dezinficijensa tijekom 2022. godine

Energo d.o.o. Rijeka pokrenuo je postupak jednostavne nabave za predmet: Nabavu jednokratnih zaštitnih sredstava i dezinficijensa tijekom 2022. godine, Ev.br. 10-22.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 14. siječanj 2022. godine do 10:00 sati.

10_22_DoN_Jednokratna zaštitna sredstva

10_22_Troškovnik

10_22_Odluka

10_22_Zapisnik