Nabava uredskog materijala tijekom 2022. godine

Energo d.o.o. Rijeka pokrenuo je postupak jednostavne nabave za predmet: Nabava uredskog materijala tijekom 2022. godine, Ev.br. 05-22.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 4. siječanj 2022. godine do 10:30 sati.

05_22_DoN_Nabava_uredskog_materijala_tijekom_2021_godine

05_22_Troškovnik

05_22_Odluka