Nabava obične i tabletirane soli za depuraciju tijekom 2022. godine

Energo d.o.o. Rijeka pokrenuo je postupak jednostavne nabave za predmet: Nabava obične i tabletirane soli za depuraciju tijekom 2022. godine, Ev.br. 03-22.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 29. prosinac 2021. godine do 11:30 sati.

03_22_DoN_konačno

03_22_Troškovnik

03_22_Odluka_i_zapisnik