Postoje li vremenski rokovi za promjenu opskrbljivača plinom?

Korisnici plina koji žele prijeći s javne opskrbe na tržišnu opskrbu mogu to učiniti u bilo kojem trenutku, neovisno o trajanju ugovora u obvezi javne usluge. Za korisnike koji žele potpisati novi tržišni ugovor s Energom, rok za prebacivanje od prvog dana narednog mjeseca je 20. u tekućem mjesecu (npr. za potpisane ugovore zaprimljene najkasnije do 20.7.2021. godine promjenu opskrbljivača moguće je izvršiti s 1.8.2021.).