Kako prijeći na tržišni ugovor s Energom?

Za prelazak na tržišni ugovor s Energom potrebno je sklopiti Ugovor o opskrbi plinom, osobnim dolaskom u Energo d.o.o. (šalter sala, Dolac 14), ili se ugovor zainteresiranoj stranci može poslati poštom ili mailom.

Sve dodatne informacije o Energovom tržišnom ugovoru o opskrbi plinom moguće je dobiti na neki od sljedećih načina:

  • e-mailom: podrska@energo.hr, plin-opskrba@energo.hr
  • telefonom: 0800 353 040 (besplatni info telefon), 353-044 i 353-018
  • osobnim dolaskom u šalter salu Energa, Dolac 14, Rijeka, radnim danom od 7 do 15 sati