Održavanje i ispitivanje S uređaja i instalacija tijekom godine dana

Energo d.o.o. Rijeka pokrenuo je postupak jednostavne nabave za predmet: Održavanje i ispitivanje S uređaja i instalacija tijekom godine dana, Ev.br. 56/21.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 14. srpanj 2021. godine do 10:00 sati.

56_21_DoN_Održavanje i ispitivanje S uređaja i instalacija

56_21_Troškovnik_Održavanje i ispitivanje S uređaja i instalacija

56_21_Odluka

56_21_Zapisnik