Nabava fitinga i ventila tijekom godine dana

Energo d.o.o. Rijeka pokrenuo je postupak jednostavne nabave za predmet: Nabava fitinga, Ev.br. 59/21.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 30. srpanj 2021. godine do 11:00 sati.

59_21_Odluka o poništenju

59_21_DoN

59_21_Troškovnik_fitinzi_2021