Obavijest o ponovnom početku grijanja objekata u toplinskom sustavu

Obavještavamo korisnike sustava toplinske energije da sutra, 30. travnja 2019. godine, ponovno započinje grijanje svih objekata priključenih na toplinski sustav u gradu Rijeci, sa planiranim trajanjem od tjedan dana.

Iako je ogrjevna sezona službeno završila 23. travnja 2019. godine, zbog niskih temperatura i visoke vlage u zraku, Energo se odlučio ponovno pokrenuti grijanje.

Ukoliko stanari zgrade ne žele ponovno pokrenuti grijanje, molimo da obavijeste svog ugovorenog servisera da ne uključuje podstanicu.