Obavijest o završetku sezone grijanja

Obavještavamo korisnike toplinske energije kako se u utorak, 23.04.2019. godine, okončava sezona grijanja 2018./2019. u gradu Rijeci.

Uvjeti za završetak sezone grijanja se načelno određuju prema izmjerenoj temperaturi na području grada Rijeke, koja treba tri dana uzastopno iznositi preko 12°C u 21:00 sat, prema podacima DHMZ-a.

Iako su se već danas stekli uvjeti za prestanak grijanja, Energo u želji da osigura što bolju kvalitetu usluge, određuje službeni završetak sezone grijanja za utorak 23.4.2019. godine. Na taj način se građanima osigurava grijanje dok dnevne temperature ne postanu ugodne u jutarnjim i večernjim satima tijekom nadolazećeg praznika.

Također podsjećamo da suvlasnici svake zgrade mogu potpuno samostalno odlučiti o ranijem ili kasnijem završetku sezone grijanja putem svojih ovlaštenih predstavnika stanara.

Drugim riječima, Energo omogućuje korisnicima da sa grijanjem završe ranije od 23.04.2019 ili da produže grijanje svojih zgrada neovisno o tome što će sezona grijanja formalno završiti.