Poziv za podnošenje zahtjeva za otpis dospjelog duga

Pozivaju se fizičke osobe dužnici Energo d.o.o. da temeljem odredbi članka 10. stavak 6. Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama (NN 62/18) podnesu Zahtjev za otpis dospjelog duga za utužene i ovršene račune za razdoblje od 2005. do 2013. godine.

Detaljnije o načinu podnošenja Zahtjeva možete pronaći u dokumentu Poziv za podnošenje zahtjeva za otpis dospjelog duga, koji se nalazi u prilogu ovoj obavijesti.

Zahtjev koji je potrebno popuniti se također nalazi u prilogu obavijesti.

Rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana od dana objave, odnosno do 19. listopada 2018. godine.

 

Poziv za podnosenje zahtjeva za otpis dospjelog duga

ENERGO – zahtjev za otpis dugovanja temeljem Zakona