Nastavak radova na obnovi toplovoda – Škurinje

Radovi na zamjeni toplovodnih instalacija na području naselja Škurinje teku predviđenom dinamikom. 

Na objektima Š5, 6 i 7 cijevi su u potpunosti zamijenjene te je u tijeku zatrpavanje kanala. Nakon postavljanja DTK instalacija, fokus radova prebačen je na adrese Tizianova 35, 37, 39 i Ulica 1. maja 48, 50, 52 i 58. Zamjena cijevi na ovim lokacijama je pri kraju, a kako bi se osigurala neometana opskrba toplom vodom navedenih objekata, dopremljena je i mobilna kotlovnica čije je spajanje na toplovod u tijeku.

Istovremeno, radovi su nastavljeni na Lukačićevim stubama gdje je otvoren kanal, a u tijeku je uklanjanje vegetacije zasađene na trasi toplovoda.

Podsjećamo, radovi na obnovi sustava toplinske energije u naselju Škurinje provode se u suradnji s Europskom bankom za obnovu i razvoj.