Privremeni prekid isporuke plina – ulica Bok

Obavještavamo korisnike prirodnog plina u ulici Bok (kućni brojevi 2A, 2B, 13, 16A i 16B) na Drenovi u Rijeci da će u petak, 23. ožujka 2018. godine, u vremenu od 09:00 do 12:00 sati, isporuka plina biti privremeno obustavljena zbog radova na izgradnji plinovoda u ulicama Bok i Drenovski put.

Po završetku radova nastavit će se redovita isporuka plina.

Zahvaljujemo građanima na razumijevanju.