Obavijest o godišnjoj bilanci utrošenog plina u 2017. godini

Obavještavamo sve korisnike prirodnog plina da će tijekom mjeseca ožujka 2018. godine na svoje adrese potrošnje zaprimiti Obavijest o godišnjoj bilanci utrošenog plina u 2017. godini

Naime, sukladno članku 22., stavak 6., Općih uvjeta opskrbe plinom (NN br. 158/13) Energo d.o.o. Rijeka, u svojstvu opskrbljivača, dužan je svim svojim korisnicima prirodnog plina dostaviti podatke karakteristične za mjesto potrošnje (obračunsko mjerno mjesto – plinomjer), a koji se odnose na  ostvarenu potrošnju u 2017. i procjenu potrošnje u 2018. godini, izrađenu na temelju trogodišnjih povijesnih podataka.

Napominjemo da se radi samo i isključivo o podacima informativnog karaktera. Zaduživanja će se vršiti, kao i do sada, isključivo prema očitanju mjerila.