Privremeni prekid isporuke plina – Kozala i dio Belvedera

Prilikom izvođenja radova na instalaciji HEP-a od strane izvođača Elektrocentra PETEK d.o.o. jutros je došlo do oštećenja plinovoda zbog kojeg je na području Kozale i dijela Belvedera privremeno prekinuta isporuka plina. Očekuje se da će radovi na sanaciji trajati do 11:00 sati, nakon čega će se nastaviti redovita isporuka plina.

 

Molimo korisnike plina na navedenom području da postupe prema sljedećim uputama:

Korisnici koji plin koriste samo za kuhanje

Prilikom puštanja u pogon štednjaka potrebno je držati otvorenim dotok plina nešto duže vrijeme od uobičajenog, dok se na plameniku ne osjeti miris plina. Nakon toga normalnim postupkom upaliti štednjak, a ako u tome ne uspijete, ponoviti postupak više puta.

Korisnici koji plin koriste za pripremu potrošne tople vode ili centralno grijanje

Ukoliko ne dođe do automatskog zagrijavanja vode, potrebno je resetirati plinski bojler (tipka reset/power off/power on), po potrebi više puta.

 

Za korisnike koji i nakon opisanih radnji imaju poteškoća Energo je osigurao telefonsku podršku na brojevima 0800 353 040 te 353 006.

Zahvaljujemo građanima na razumijevanju.