Obavijest korisnicima prirodnog plina

Obavještavamo sve korisnike prirodnog plina da će tijekom mjeseca travnja 2016. godine na svoje adrese potrošnje zaprimiti„Obavijest o godišnjoj bilanci utrošenog plina u 2015. godini“

Naime, sukladno članku 22., stavak 6., Općih uvjeta opskrbe plinom (NN br. 158/13) Energo d.o.o. Rijeka u svojstvu opskrbljivača, dužan je svim svojim korisnicima prirodnog plina dostaviti podatke karakteristične za mjesto potrošnje (obračunsko mjerno mjesto-plinomjer) koja uključuje ostvarenu potrošnju u 2015. godini, očekivanu potrošnju u 2016. godini te ostvareni utrošak u kunama u 2015. godini.

Napominjemo da se radi samo i isključivo o podacima informativnog karaktera koji uključuju i procjenu potrošnje.