Živim u zgradi u kojoj dio stanara ima ugrađene razdjelnike, no sam ih još nisam ugradio u svom stanu. Kome se mogu obratiti za ugradnju?

Ukoliko želite ugraditi razdjelnike u svome stanu, a živite u zgradi u kojoj dio stanara već ima ugrađene razdjelnike, potrebno je obratiti se tvrtki koja je vršila ugradnju u ostalim stanovima, budući da samo ona može ugraditi razdjelnike i u vašem stanu.
Ukoliko niste sigurni o kojoj se tvrtki radi, predlažemo da se najprije obratite svome ovlaštenom predstavniku suvlasnika koji je kao ovlaštena osoba potpisala ugovor s tvrkom razdjeljivačem. Na taj ćete način doći do imena tvrtke koja je u vašoj zgradi ugrađivala razdjelnike te joj se možete obratiti za ugradnju u vašem stanu.